vineri, 10 iunie 2011

Terapia prin mişcare

Crearea unui climat educational, cultural, social, artistic, sportiv, favorabil dezvoltarii multidimensionale a persoanelor poate consitui una din soluțiile pentru asigurarea succesului integrării sociale a acestora.

Perspectivă psihologică 


Mişcarea este o modalitate universală de comunicare şi o pârghie a dezvoltării, începând de la nivelul senzorio – motor până la cel relaţional. 

Mişcarea împreună cu alţii, în acelaşi rimt, de obicei, ajută la formarea relaţiilor. Datorită comunicării prin mişcare, atât copilul cât şi adultul devin mai conştienţi de propria persoană şi mult mai capabili de a interacţiona cu ceilalţi. 

Terapia prin mişcare, pentru copil spre exemplu, începe cu dezvoltarea senzorio-motorie şi perceptuală, şi integrarea acestor informaţii, şi abia apoi se continuă cu formarea schemei corporale şi dezvoltarea conceptului de Sine. 

Schema corporală, felul în care ne percepem corpul, imaginea tridimensională a corpului propriu pe care ne-o formăm în minte, este unul dintre conceptele fundamentale în dezvoltarea umană. 

Cu cât schema corporală este mai bine conturată, cu atât mai clară este şi diferenţierea faţă de mediu şi de ceilalţi. Această diferenţiere este necesară pentru dezvoltarea unor relaţii. De aceea mişcarea şi schema corporală sunt două preocupări majore pentru terapeuţi. 

O importanţă majoră o are conştientizarea eu-lui corporal pentru organizarea impulsurilor şi internalizarea controlului. 

Imaginea de sine începe să se constituie încă din primele luni de viaţă, prin delimitarea unui sine, în raport cu o lume de lucruri, iar evoluţia sa cuprinde şi o fază de elaborare a schemei corporale. 

În structura imaginii despre sine intră două categorii mari de elemente şi anume: reprezentări corporal - dinamice şi reprezentări asupra propriilor posibilităţi de acţiune, fără însă a se putea vorbi despre o graniţă precisă între cele două. 

În cadrul celei de-a doua categorii, pe măsura avansării în vârstă, se dezvoltă o subdiviziune cu tendinţe de autonomie ce înglobează reprezentările asupra rolului social. 


Rotaru Mircea
Psiholog 

sâmbătă, 24 iulie 2010

”Ambulanța Verde”

Apel de sustinere a proiectului nostru civic

Asociatia Umanitara „SANECO” s-a infiintat in urma cu 2 ani avand ca membri fondatori trei studenti la facultatea de medicina generala „Gr. T. Popa” Iasi, dintre care doi in an terminal. Activitatea desfasurata nu are scop pecuniar si este un suport civic la necesitatile reale din tara noastra.
Asociaţia “SANECO”, promoveaza principiile solidaritatii umane si lucreaza in domeniul suferintei in Romania. Noi desfasuram actiuni concrete in favoarea copiilor, adultilor, familiilor si comunitatilor care se afla in situatii existentiale dificile. La baza activitatii noastre stau principiile fraternitatii universale, ale solidaritatii, ale tolerantei, pacii, sustinand afirmarea drepturilor si a capacitatilor umane in toate expresiile lor.
Astazi noi actionam in judetele din estul Romaniei si suntem in contact regulat cu peste 100 de persoane suferinde, mai ales din mediul rural, care au nevoie stringenta de asistenta si facilitare a accesului la servicii medicale minimale si de calitate.
Este cunoscut faptul ca infrastructura medicala si de transport din zona de est a tarii noastre nu poate asigura accesul rapid si nediscriminatoriu al solicitantilor la servicii medicale de calitate. Prin efortul nostru si cu personal angajat, noi efectuam lunar peste 40000 km pentru transportul pacientilor din mediul rural catre centrele medicale urbane si facilitam contactul dintre medicii specialisti si pacientii cronici cunoscuti si familiilor acestora. Noi nu suntem serviciu de urgenta, dar actionam ca un sprijin alternativ la serviciile de urgente publice, care sunt astazi unice si singurele accesabile de catre populatia izolata, chiar si pentru solicitari care nu au caracter de urgenta efectiva. In aceasta activitate suntem ajutati de familiile noastre si de personal medical de specialitate.
In ultima perioada activitatea a devenit deosebit de complexa si necesita din partea noastra resurse din ce in ce mai mari, mai ales d.p.d.v. al vehiculelor necesare, care trebuie sa fie specializate si capabile sa ofere facilitati medicale. Pentru suportul pacientilor greu transportabili si accesul cadrelor medicale direct la domiciliul acestora, concret, avem nevoie de o ambulanta cu nivel de dotare minimal, cat si de materiale sanitare si de igiena, pentru a facilita transportul cat si mentinerea principalelor functii vitale a pacientilor si a evita aparitia unor situatii de urgenta.
Asociatia noastra mai are in obiectiv, pe langa asigurarea transportului in cele mai bune conditii, integrarea sociala a pacientilor, consilierea psihologica a acestora, asistenta medicala la domiciliu si educatia medicala privind riscurile si complicatiile la care sunt supuse persoanele suferinde. Ne bucuram de sprijinul si indrumarea neconditionata a cadrelor didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” din Iasi, care considera ca desfasuram o activitate binevenita pentru formarea noastra ca specialisti in domeniul medical, dar si o activitate absolut necesara in actualele conditii existente in zona unde actionam, unde este nevoie de energia si potentialul unor tineri specialisti. Recomandarea dumnealor si interesul nostru este de a generaliza experienta noastra si a atrage in astfel de actiuni din ce in ce mai multi tineri care se afla in perioada de formare in specialitatile medicale.
Pentru rezolvarea acestui obiectiv concret, va rugam sa ne acordati sprijinul dvs. financiar sau material. Eventualele contributii vor fi folosite fara scop pecuniar pentru sustinerea populatiei aflata in situatii dificile medicale pe care noi o ajutam dezinteresat.
Din contactul cu acest mediu noi invatam care sunt necesitatile reale ale ponderii pacientilor, care provin din mediul rural, „zonele verzi”, si incercam sa adaptam procedurile medicale la necesitatile reale. In zona unde actionam am devenit in ultima perioada un suport material real cat si moral de sustinere a familiilor celor pe care ii asistam, numarul cererilor de ajutor crescand zilnic.
Concret, acum avem nevoie de ajutor pentru punerea in aplicare a proiectului „Ambulanta verde”. Acesta presupune asigurarea de suport cu ambulante in „zonele verzi”, in mediul rural, izolate fata de facilitatile urbane si interventii pentru pastrarea nealterata a mediului din zonele rurale. Noi preconizam ca proiectul va avea un impact major, se va bucura de o popularitate deosebita si va contribui la prezentarea unui model de actiune care poate fi asimilat si generalizat de autoritatile din comunitatile locale izolate din mediul rural.
Contributia efectiva a sponsorilor se poate materializa in ajutoare financiare, dar si materiale, care pot fi:
- Ambulante noi sau second hand (pe care noi le vom repara si pune in functiune)
- Echipamente mobile medicale de diagnosticare si mentinere a vietii si materiale sanitare cu care vom dota „ambulantele verzi”.
- Materiale sanitare si dispozitive medicale care vor fi impartite persoanelor aflate sub tratament de lunga durata si cu dizabilitati (proteze, scaune cu rotile, carje, cadre de sustinere, etc.)
- Autovehicule pentru transportul si eliminarea rapida a deseurilor din „zonele verzi” si pastrarea acestora nealterate de rezidurile civilizatiei umane.
- Materiale si echipamente de epurare a apei si facilitarea utilizarii acesteia in conditii de siguranta de catre populatia din „zonele verzi” (filtre, materiale de dezinfectie, etc.)
- Haine si incaltaminte care vor fi distribuite populatiei defavorizate din „zonele verzi” pentru a putea asigura un confort minim relativ la conditiile climatice dificile.
- Ustensile de uz casnic pentru prepararea, pastrarea si utilizarea hranei (tacamuri, vesela, refrigeratoare, masini de gatit, etc.)
Va rugam sa analizati cererea noastra si sa evaluati posibilitatile dvs. de sustinere a proiectului nostru. Orice ajutor va fi apreciat in mod deosebit.
Va multumim pentru sprijinul si ajutorul dvs. !

Presedinte,
Simona Cazan


Recomandari:

Profesiile medicale se fac pentru oameni si intre necesitatile acestora si oferta medicala trebuie sa existe corespondenta. Formarea tinerilor specialisti se poate face complet numai daca intra in contact intrinsec cu oamenii si nu ii trateaza pe acestia ca un simplu obiect de studiu. Ei trebuie sa-i cunosca pe oameni in intimitatea lor fizica, psihica, sociala si culturala. Profesia medicala presupune si altruism si acesta se poate invata.
Initiativa Asociatiei Umanitare „SANECO” este binevenita in contextul actual din Romania si poate fi un instrument de facilitare a tinerilor aflati in perioada de formare pentru cunoasterea mediului social pentru care in cariera profesionala ulterioara vor oferi servicii medicale specializate

s.l.dr. Radu Florin Popa
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” IasiMediul social este un important factor determinant pentru cazuistica medicala. Asa cum arata si statisticile OMS, patologia medicala difera in functie de zona, cultura si dezvoltarea economica.
In cadrul actiunilor dezvoltate de Asociatia Umanitara „SANECO” se pot culege informatii despre patologia existenta in mediul rural, tratamentele adecvate si expectanta populatiei din aceasta zona privind serviciile medicale. Colaborarea dintre unitatile de formare medicala si astfel de structuri umanitare este benefica. Se poate identifica patologia specifica si relevanta si se pot face studii de caz combinand atat aspectele pur tehnice medicale cat si sociale.
O astfel de asociatie umanitara activa in mediile greu accesibile poate sa-si aduca un aport deosebit in identificarea cazurilor medicale dificile si sa faciliteze interventia la timp pentru ameliorarea starii de sanatate a persoanelor afectate.
Din acest motiv, proiectele Asociatiei Umanitare „SANECO” merita sustinute. Persoanele care coordoneaza activitatea au capacitatea si merita increderea ca vor duce la bun sfarsit proiectele abordate.

Prof.dr. Danut Costin
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iasi
English version:

Petition to support the civil project

”Ambulanţa Verde (Green Ambulance)”

To Madam/Mister President/Director-General,

The Humanitarian Association „SANECO” was found two years ago by three students to the General Medicine Faculty „Gr. T. Popa” in Iaşi, two of which being seniors. The activity carried out by the Association is not pecuniar in nature but instead serves as a civil project that addresses the real necessities from our country.

SANECO” Association intends to promote the human solidarity principles and is currently working in the human suffering domain in România. We are continiously developing specific actions in favor of children, adults, families and local communities faced with difficult life situations. At the core of our activity lie the universal fraternity principles, of solidarity, tolerance, peace, supporting the affirmation of human rights and capabilities, in all their expressions.

We are currently acting in eastern romanian districts and keep regular contact with over one hundred ailing persons, especially from the rural areas, which are in desperate need of assistance and of minimal quality medical care facilitation.

It is common knowledge that the medical and transportation infrastructure in the eastern area of our country is unable to provide easy and non-discriminating access to quality medical services for applicants. Through our efforts, and that of our operating staff members, we are travelling over 40000 km on a monthly basis so as to transport pacients from their homes in rural areas to urban medical centers. Moreover, we facilitate contact between medicine specialists and listed cronically suffering patients, aswell as for their families. We function as an alternate support to emergency public services, which are nowadays the only accessible means to the people living in remote locations, even for non-pressing necessities. In our work, we are helped by our families aswell as by medical expert personnel.

Recently, our activity has become increasingly complex and is now demanding more resources on our behalf. The most stringent of them regard our required vehicles, which have to be specialized and capable of providing medical facilities on the go. It is to this purpose that we are requesting a minimally equipped ambulance, aswell as hygiene and sanitary materials. We believe this will facilitate the transport and help preserve the vital signs of patients and, therefore, avoid occuring emergency situations.

Our Association’s secondary objective is that of ensuring the social integration of patients, psychological counselling, medical assistance at home and the proper medical education regarding the risks and complications to which ailing persons are subjected. We salute the support and unconditioned guidance of medical teaching staff from the University of Medicine and Pharmacy „Gr.T. Popa” in Iaşi, which prize our work, and welcome our training in the medical domain.

The University considers our line of work as imperatively necessary given the current conditions of the area we operate in, which is in desperate need of the energy and potential of young specialists. Their recommendation and our purpose is to spread our experience to the wide public and, in this manner, to co-opt more young students currently training in medicine.

To achieving this particular objective, we ask that you grant us your financial and/or material support. All contingent contributions will be used in a non-pecuniary fashion so as to support the population currently facing difficult medical situations which we pay no heed to help.

From our interactions with this background, we are constantly learning about the real necessities of the share of patients which originate in the rural area, the so-called „green areas”, and try to adjust our medical procedures to them. It is in this area that we have lately become a real mean of both material and moral support to the families we assist, the number of aid solicitations constantly rising.

In sum, we are now requesting help to carry out our „Ambulanţa Verde (Green Ambulance)” project. This proposes ensuring of the „green ares” or the rural areas, the areas isolated from urban facilities and interventions, with ambulances, so as to preserve the rural environment in our area. We estimate that the project will have a profound impact, enjoying an enormous popularity by presenting a course of action that can be assimilated and standardized to the authorities in the isolated local communities from the rural environment.

The real contribution of sponsors can materialize in financial help, but also in free materials, which can take the form of:

- New or second-hand ambulances (which we can repair and overhaul)

- Mobile medical equipment to diagnose and maintain life support, and sanitary materials with which we will endow our „green ambulances”

- Sanitary materials and devices which will be distributed to people currently under long-term treatment and to those faced with disabilities (prosthesis, wheelchairs, crutches, walkers, etc.)

- Vehicles for the transport or machines that ensure the easy disposal of waste in the rural areas, which can help them preserve their green untarnished from the waste of human civilization

- Equipment and materials to filter water that can be used under safety conditions by the rural population (filters, disinfecting materials etc.)

- Clothing and footwear to be distributed to the disadvantaged population from the „green areas” to ensure minimum confort and endurance to the difficult weather conditions

- Household appliances for the preparation, preservation and food consumption (table linens, plates and dishes, refrigerators, gas ranges and so on)

We urge that you carefully examine our request and that you weigh your possibilities to support our project. Any help will be most helpful and greatly appreciated.

We thank you for your help and support!

President,
Simona Cazan

Recommendations:

Medical professions are for people and between their necessities and the current medical there must be a correspondence. The training of new young specialists can be fully made only by coming into close contact with people and not treating them as mere objects of study. It is important that they know people in all their physical, psychic, social and cultural intimacy. The medical profession implies selflessness and one can be taught how to be and behave selflessly.

The „SANECO” Humanitarian Association is timely and welcomed in the actual romanian context and can prove to be a precious instrument in the facilitation of young people during their training years so as to get to know the social environment for which they will later on in their professional career provide specialized medical service.

s.l.dr. Radu Florin Popa
University of Medicine and Pharmacy „Gr.T.Popa” Iasi

The social environment is an decisive factor in the medical case-book record. As OMS statistics show, medical pathology differs by area, culture and economic development.

During the course of the „SANECO” Humanitarian Association actions, one can gather information on the existent pathology in the rural environment, the apropriate treatments and the population’s expectations in this area regarding medical services. The collaboration between the medical training units and humanitarian structures such as „SANECO” is most beneficial. One can identify the specific pathology and relevance and can make case studies by combining both the technical medical aspects and the social ones.

A humanitarian association such as this which activates in the difficult to access environements can greatly contribute to the identification of challenging medical cases and facilitate on-time intervention for the health state improvement of suffering persons.

For this reason, the Humanitarian Association „SANECO”s projects deserve to be supported. The people coordonating the activity have the capacity for and deserve our trust in that they will accomplish all their initiated projects.

Prof.dr. Danut Costin
University of Medicine and Pharmacy „Gr.T.Popa” Iasivineri, 10 octombrie 2008

Ziarul „URGENȚA” nr.2 -
proiectul nostru editorialistic


Am conceput acest ziar si am distribuit gratuit 15000 de exemplare din nr. 2 in Barlad, jud. Vaslui.

miercuri, 1 octombrie 2008

Ziarul „URGENȚA” nr.1 -
proiectul nostru editorialistic


Am conceput acest ziar si am distribuit gratuit 15000 de exemplare din nr. 1 in Barlad, jud. Vaslui.